J-Isännöinnissä tehdään taloyhtiöiden tilinpäätöksiä ripeää vauhtia ja valmistaudutaan kevään yhtiökokouksiin. Taloyhtiöiden ylin päätäntävalta on yhtiökokouksilla, mutta kokouksien osallistujamäärä jää taloyhtiöissä usein yllättävän vähäiseksi. Jopa isoissa  kymmenien osakkaiden yhtiöissä yhtiökokouksiin saattaa osallistua vain kourallinen osakkaita.

J-Isännöinnin toimitusjohtaja, isännöitsijä Jani Oförsagd kannustaa osakkaita kiinnostumaan taloyhtiönsä asioista ja osallistumaan  yhtiökokouksiin. ”Yhtiökokouksessa osakkailla on mahdollisuus antaa hallitukselle suuntaviivoja siitä, miten yhtiön asioita viedään eteenpäin. Jotkut saattavat jättää osallistumatta yhtiökokoukseen, koska he pelkäävät, että heidät nakitetaan johonkin tehtävään. He saattavat myös ajatella, että eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan yhtiön asioihin. Nämä luulot ovat vääriä, sillä ketään ei painosteta mihinkään tehtävään. On hyvä myös muistaa, että jokaisella osakkaalla on puheoikeus yhtiökokouksessa ja kaikkien kantoja kuunnellaan”, Jani toteaa.

Tärkein vaikutuskanava

Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua, sillä siellä saa tietoa siitä, miten omaa omaisuutta  hoidetaan. Osakkaalle se on siis ehdottomasti tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä. Yhtiökokouksessa taloyhtiölle valitaan hallitus, jonka tärkein tehtävä on selvittää, miten osakkaat haluavat kehittää omaisuuttaan.

Yhtiökokouksessa pääsee myös vaikuttamaan omiin asumiskustannuksiinsa, sillä siellä tehdään kiinteistön kuntoon vaikuttavia päätöksiä. Nämä päätökset puolestaan vaikuttavat asuntojen arvoon.

Taloyhtiön yhtiökokouksien asioita ovat muun muassa seuraavat:

  • talousarvio
  • vastikkeiden sekä vesi- ja muiden maksujen suuruus
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • kunnossapitotarveselvitys
  • selvitys yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä
  • hallituksen jäsenten palkkiot
  • hallituksen jäsenten valinta

Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisia yhtiökokouksia pidetään yhtiöjärjestyksen mukaan, joten niitä voi olla useampiakin vuodessa, jos yhtiöjärjestys näin määrää. Tarpeen mukaan voidaan järjestää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon osallistumisen edellytyksenä on, että osakas on merkitty osakasluetteloon tai hän esittää yhtiökokouksessa selvityksen omistusoikeudestaan. Kokoukseen osallistuvat myös isännöitsijä ja hallituksen jäsenet.

Vuokralainenkin voi osallistua yli viiden asunnon yhtiöissä yhtiökokoukseen, kun listalla on asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi hänen asuntonsa tai taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöön. Vuokralaisella on yhtiökokouksessa myös äänioikeus, kun hän edustaa valtakirjalla vuokranantajaansa.

Kannattaa silmäillä Isännöintiliiton julkaisemaa Yhtiökokous-opasta. Se antaa tietoa osakkaalle yhtiökokouksen merkityksestä, etenemisestä ja päätöksenteosta. On tärkeää, että osakas hahmottaa, miten päätöksentekoprosessi taloyhtiöissä etenee ja miten itse pystyy vaikuttamaan asioihin.

 

Lähde: Isännöintiliitto