Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Muutoksista ja korjauksista tulee kuitenkin hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti ilmoittaa taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Joissakin tapauksissa taloyhtiö voi kieltää muutostyön tai siihen täytyy hakea rakennuslupa. Muutostyö voi edellyttää käsittelyä hallituksessa tai jopa yhtiökokouksessa.

Ole aina yhteydessä isännöitsijään ennen remontteja, jotta saat tarvittavat neuvot ja ohjeet muun muassa remonttiajoista, jätteiden hävityksestä ja siitä, tarvitsetko muutostöihin rakennusluvan. Purkutöiden yhteydessä tulee ottaa huomioon, että asbestilain ja -asetuksen mukaan ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on purettavien materiaalien asbestipitoisuus selvitettävä etukäteen.

Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa remontin yhteydessä tehtyä työtä tai muutoin varmistaa, että töissä noudatetaan hyvää rakennustapaa ja että muille osakkeenomistajille tai taloyhtiölle ei aiheudu toimista haittaa. Taloyhtiön suorittaman muutostyön valvonnan kustannuksista vastaa osakas.

Mikäli muutosilmoituksen käsittely vaatii lisäselvityksiä tai on puutteellinen, voidaan tästä aiheutuneita kustannuksia periä ilmoituksen tekijältä tuntiperusteisesti. Kun lupakäsittely edellyttää hallituksen tai yhtiökokouksen käsittelyä, myös nämä kustannukset veloitetaan ilmoituksen tekijältä.

Ilmoituksen tai lupahakemuksen muutostöistä taloyhtiölle voi tehdä helpoimmin sähköisessä muodossa olevalla muutostyölomakkeella. Halutessaan voi myös tulostaa paperisen muutostyölomakkeen ja toimittaa sen täytettynä taloyhtiön isännöitsijäntoimistoon. Tarkista, että paperinen muutostyölomake sisältää myös lisäselvityslomakkeen.

Katso vastuunjakotaulukosta, miten huoneiston korjaus- ja kunnossapitovastuu jakaantuu taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä.