Polkupyöriä varastossa

Taloyhtiön pyöräsuojat kannattaa siivota säännöllisesti, sillä niihin kertyy usein käyttämättömiä pyöriä ja pyörätarvikkeita. Siisteys lisää pyöräsuojien käyttömukavuutta ja paloturvallisuutta. Liian täydet pyörävarastot altistavat pyörät myös turhille kolhuille ja kaatumisille.

Kevään tullen tiet sulavat ja pyöräilykausi alkaa jälleen. Pyöräsuoja saattaa talven jäljiltä olla sekaisin, jolloin sen siivoaminen tulee ajankohtaiseksi. Pyöräsuojan siivoamisen ajankohdasta päättää taloyhtiön hallitus.

Siivoustalkoista tulee ilmoittaa tarpeeksi ajoissa ja näkyvästi, vähintään kuukausi ennen siivousta. Kerro tiedotteessa siivouksen aikataulu, sekä tehtävät toimenpiteet. Tiedote kannattaa jakaa asukkaille kotiin ja kiinnittää laput myös taloyhtiön rappukäytävään. Tiedote on hyvä lähettää asukkaille kahdesti, ja asiasta kannattaa mainita myös taloyhtiön sähköisissä kanavissa.

Merkkaa polkupyöräsi huolellisesti

Asukkaita voidaan pyytää merkkaamaan oma pyörä selvästi tiettyyn päivämäärään mennessä, jolloin pyörän tiedetään olevan käytössä. Toinen vaihtoehto on taloyhtiön puolesta kiinnittää jokaiseen pyörään lappu, jossa kerrotaan päivämäärä, johon mennessä lappu tulee poistaa, jotta pyörää ei siivota pois. Näin aktiivikäytössä olevat pyörät eivät vahingossakaan joudu poistettavaksi.

Oma pyörä kannattaa käydä merkkaamassa tai poistamassa taloyhtiön siihen laittama lappu, sillä kuukauden päästä pyörä voidaan siirtää välivarastoon odottamaan jatkotoimia. Taloyhtiöllä ei ole oikeutta hävittää käyttökelpoista pyörää, vaan sen tulee säilyttää niitä vähintään kuukauden ajan. Tämän jälkeen hallitus päättää, mitä hylätyille pyörille tehdään. Selvästi käyttökelvottomat pyörät voidaan hallituksen päätöksellä toimittaa varastosta suoraan kaatopaikalle.

Askeleet pyörävaraston siivoamiseen:

  • taloyhtiön hallitus päättää pyörävaraston siivouksesta
  • asukkaille ilmoitetaan siivouksesta vähintään kuukautta ennen ja kerrotaan asukkailta vaadittavat toimenpiteet
  • pyörät merkataan asukkaiden tai taloyhtiön toimesta
  • merkkaamattomat käyttökelpoiset pyörät kuljetetaan välivarastoon ja selvästi käyttökunnottomat kaatopaikalle tai metallinkeräykseen lähimmälle jäteasemalle

Pyöräsuoja pysyy siistinä yhteistyöllä

  • Pyöräsuojien siivouksen jälkeenkin suoja voi olla täynnä pyöriä. On kohteliasta kunnioittaa muiden omaisuutta ja noudattaa varovaisuutta, kun hakee ja tuo pyöräänsä varastoon. Jos vahingossa kaadat toisen pyörän, nostathan sen ylös ja tarkistat, ettei pyörään tullut vaurioita.
  • Pyöräsuojat pysyvät siisteinä, kun pyörille on osoitettu selkeät paikat. Tilan säästämiseksi taloyhtiö voi hankkia esimerkiksi seinälle kiinnitettäviä pyörätelineitä, jolloin osa pyöristä saadaan nostettua pystyyn seinää vasten.
  • Pyöräsuojassa ei saa varastoida mitään sinne kuulumatonta. Jos huomaat pyöräsuojassa jotain epäkohtia, ole asiasta yhteydessä taloyhtiön hallitukseen.