Sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti.

Sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Tämä on otettava huomioon myös taloyhtiöissä. On hyvä miettiä, investoidaanko kerralla tulevaisuuden tarpeisiin vai hankitaanko aluksi latausmahdollisuus vain muutamalle autolle.

Sähköautojen latauksessa nousee usein esiin kaksi asiaa: turvallisuus ja kustannusten jakaminen. Ratkaisu näihin molempiin on hankkia taloyhtiöön vähintään sähköauton latauksen minimistandardit täyttävät latauspisteet. Sähköauton lataamista tavallisesta pistorasiasta tai esilämmitinpistokkeesta ei suositella jatkuvassa käytössä, sillä tavallinen pistorasia ei kestä siitä syntyvää kuormitusta.

Latauspisteiden hankinnasta päätetään taloyhtiön yhtiökokouksessa. Hankintaan vaikuttaa kiinnostuneiden osakkaiden määrä ja taloyhtiön sähköverkon kapasiteetin riittävyys. Mikäli autopaikat ovat yhtiön hallinnassa eikä sähköverkkoon tarvitse tehdä muutoksia, asiasta päätetään kokouksessa enemmistöpäätöksellä. Tällöin jokainen osakas osallistuu kustannuksiin vastikkeen muodossa. Samoin toimitaan, jos sähköverkkoa uusittaisiin muutenkin ja latauspisteet lisättäisiin remontin yhteydessä.

Jos latauspisteet ovat ainoa sähköverkon uudistamiseen johtava syy, tarvitaan hankintaan enemmistöpäätöksen lisäksi kaikkien kustannuksiin osallistuvien suostumus.

Asiantuntija avuksi kartoitukseen

Latausjärjestelmän hankkiminen kannattaa käynnistää sähkösuunnittelijan tai sähköautojen lataukseen erikoistuneiden yritysten tekemästä kartoituksesta ja sähkösuunnitelmasta. Taloyhtiön tulee päättää, halutaanko palvella vain sen hetkistä tarvetta esimerkiksi muutamalle sähköautolle vai investoidaanko suoraan ratkaisuun, joka vastaa tulevaisuuden lisääntyvää tarvetta. Tämä vaikuttaa samalla siihen, riittääkö taloyhtiön nykyinen kapasiteetti vai vaatiiko sähköistys muutostöitä.

Yksi ratkaisu taloyhtiön laajempaan lataustarpeeseen on hankkia älykäs latausjärjestelmä, joka mahdollistaa kuormituksen hallinnan. Järjestelmän avulla latauskuormaa voidaan hallita siten, että useiden autojen ollessa samanaikaisesti latauksessa niiden latausteho pysyy kiinteistön sähköjärjestelmän sallimissa rajoissa.

Lataa oikein:

• Taloyhtiön asukas ei voi ladata sähköautoa ilman taloyhtiön myöntämää lupaa, koska lataamiseen käytetään kiinteistösähköä.
• Sähköauton lataamista tavallisesta pistorasiasta tai esilämmitinpistokkeesta ei suositella jatkuvassa käytössä, sillä tavallinen pistorasia ei kestä siitä syntyvää kuormitusta.
• Taloyhtiön kannattaa harkita sähköautojen lataamiseen tarkoitettuja latauspisteitä, sillä ne ovat turvallisia, helppoja ja tehokkaita. Niiden avulla myös sähkön laskutus ohjautuu oikein.
• Sähköauto kuuluu ladata tyypin 2 pistorasiasta tai pistokkeesta.
• Perinteinen pistoke ei riitä tulevaisuudessa sähköauton lataukseen, sillä akkujen koko tulee kasvamaan.
• Kerrostalossa kannattaa varautua kasvavaan kysyntään ja hankkia älykäs ja joustava latausjärjestelmä, joka tasaa kuormitusta.
• Latauspisteitä varten tehtävät kaapeloinnit ovat usein mittava investointi, joka kannattaa tehdä esimerkiksi isojen remonttien yhteydessä.
• Kustannustehokkainta on asennuttaa latauspiste suoraan seinään ja mahdollisimman lähelle jakokeskusta.

Lähde: Virta – Sähköauton lataus taloyhtiössä -opas