Kokoukseen osallistujan kalenteri

Vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri (ASREK). Rekisteri yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi, jonka avulla tietojen saatavuus, kattavuus ja luotettavuus paranevat.

Sähköisessä osakehuoneistorekisterissä aiemmin paperiset osakekirjat korvataan sähköisillä, jolloin niiden saatavuus ja luotettavuus paranevat. Rekisteristä voi helposti tarkastaa huoneistojen ominaisuuksia, omistuksia ja hallintaoikeuksia.

Rekisteriin merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat. Rekisterin avulla myös asunto-osakkeiden siirto voidaan vastaisuudessa tehdä sähköisesti. Parhaimmillaan osakehuoneistorekisteri sujuvoittaa esimerkiksi tietojenhallintaa, viestintää ja asiakaspalvelua, kun tarpeellista tietoa on löydettävissä sähköisessä muodossa yhdestä rekisteristä.

Rekisteriä on tarkoitus kehittää vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa paperiset osakekirjat muutetaan sähköisiksi omistajamerkinnöiksi. Tämä mahdollistaa osakkeiden panttaamisen, jolloin paperisia osakekirjoja ei tarvitse siirrellä fyysisesti. Tulevaisuudessa rekisteri mahdollistaa myös sähköisen kaupankäynnin.

Isännöinti siirtää taloyhtiöiden osakeluettelot rekisteriin

Osakehuoneistorekisteriin siirtyminen alkaa tarkistusvaiheella, jossa taloyhtiö tarkistaa tietonsa. Taloyhtiö voi tilata tämän työn isännöinniltä. Tarkistusvaiheessa isännöintiyritys kuittaa rekisteriin, että taloyhtiöllä itsellään olevat ja isännöinnin ylläpitämät osakastiedot ovat samat kuin osakehuoneistorekisterissä olevat tiedot.

Seuraavaksi isännöintiyritys siirtää taloyhtiöiden osakeluettelot rekisteriin Maanmittauslaitoksen tarjoaman käyttöliittymän kautta ja tiedottaa asiasta osakkaita. Kun osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitokselle, osakas voi muuttaa paperisen osakekirjan sähköiseksi omistajamerkinnäksi. Osakkaan on muutettava osakekirjansa sähköiseksi omistajamerkinnäksi kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle.

Isännöintiyritys voi aloittaa tietojen siirron syksyllä 2019. Kaikkien taloyhtiöiden omistajatietojen tulee olla rekisterissä vuoteen 2022 mennessä.

Muutoksen jälkeen osakkeenomistajien on aina rekisteröitävä omistuksensa

Muutoksen jälkeen isännöinti ei enää ylläpidä taloyhtiön osakeluetteloa, vaan omistajat löytyvät rekisteristä. Osakkeenomistajien on siis muutoksen jälkeen aina rekisteröitävä omistuksensa. Rekisteröintiä varten osakas tarvitsee paperisen osakekirjansa, joka mitätöidään rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintiin liittyvät yksityiskohdat tarkentuvat kevään kuluessa.

Tieto taloyhtiön uudesta osakkaasta välittyy isännöitsijälle rekisterin kautta, ei enää ostajalta itseltään tai kiinteistönvälittäjältä.

Siirtymisen vaiheet ja vastuut:

  • Taloyhtiön edustaja käy läpi taloyhtiön tiedot. Työn voi tilata myös isännöinniltä.
  • Isännöintiyritys siirtää osakeluettelon Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin.
  • Osakkeenomistaja voi hakea Maanmittauslaitokselta osakeomistuksensa rekisteröintiä, kun taloyhtiön on tiedottanut osakeluettelon siirtämisestä.
  • Osakeluettelon ylläpito on siirron jälkeen Maanmittauslaitoksen vastuulla.

Lisätietoa:

Osakehuoneistorekisteri.fi
Isännöintiliitto