Taloyhtiön hallitus koolla

Asunto-osakeyhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaa taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa. Hallitus pitää huolta taloyhtiön asioiden hoitamisesta ja edustaa kaikkia taloyhtiön osakkaita ja asukkaita. Hallitustyöhön kuuluu paljon vastuuta, mutta vastuun mukana tulee myös mahdollisuus vaikuttaa taloyhtiön asioihin.

Taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöstä huolehtiminen ja osakkaiden edustaminen. Hallituksen jäsenenä voi vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, kiinteistön arvon säilymiseen ja taloyhtiön asioiden hoitamiseen. Hallitus valitsee myös taloyhtiön isännöitsijän, joka huolehtii kiinteistöstä ja päivittäisen hallinnon pyörittämisestä.

Hallitus edustaa aina kaikkia taloyhtiön jäseniä. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että osakkaat ja asukkaat saavat riittävästi tietoa taloyhtiön asioista. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa talouden valvonta taloyhtiössä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen

Taloyhtiöllä on lain mukaan oltava hallitus, ja se valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan, jos yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. Jäsenten toimikausi kestää siihen asti, kunnes seuraavassa yhtiökokouksessa valitaan mahdollisesti uudet jäsenet hallitukseen.

Hallitus toimii yhtiökokouksen valtuuttamana. Sen tulee hyväksyttää yhtiökokouksessa esimerkiksi kaikki hankkeet ja toimet, jotka vaikuttavat osakkeenomistajien maksamiin kustannuksiin, osakehuoneiston käyttämiseen tai ovat muuten laajakantoisia. Pienemmät toimet taloyhtiössä hallitus voi toteuttaa ilman yhtiökokouksen päätöstä. Edellytyksenä tälle kuitenkin on hankkeen toteutus hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Isännöitsijä on hallituksen oikea käsi

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön päivittäistä hallintoa ja huolehtii kiinteistön ja rakennusten hoidosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä varmistaa, että yhtiön varainhoito on hoidettu luotettavasti ja että yhtiön kirjanpito on lain mukainen.

Isännöitsijä usein tekee myös käytännön selvitystyöt esimerkiksi remonttihankkeista ja toimittaa selvityksen hallituksen käsiteltäväksi.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät:

  • kutsuu koolle yhtiökokouksen ja päättää kokouksessa käsiteltävistä asioista
  • valvoo ja seuraa yhtiön taloutta
  • vastaa siitä, että osakkaille ja asukkaille jaetaan riittävästi tietoa
  • valitsee isännöintiyrityksen ja sopii sen kanssa taloyhtiön johtamisesta ja hallinnosta
  • varmistaa, että isännöinnillä on riittävästi aikaa ja osaamista taloyhtiön hoitamiseen

Lähde: Finlex 

Lue taloyhtiön kokouksista.