Isännöinti johtaa taloyhtiötä yhdessä sen hallituksen kanssa. Oheisessa taulukossa luetellut isännöinnin vastuut pohjautuvat asunto-osakeyhtiölakiin ja Suomen Kiinteistöliiton ohjeistukseen isännöinnin tehtävistä.

Kiinteistöhuolto tai talonmies vastaa konkreettisista huoltotoimista. Tehtävät voivat vaihdella taloyhtiöittäin eli ilmoita huoltotoimenpiteiden tarpeesta suoraan kiinteistöhuollolle.

Pienissä taloyhtiöissä ei välttämättä ole sopimusta kiinteistönhuollosta. Tällöin taloyhtiön hallituksen on sovittava isännöinnin kanssa, miten kiinteistön juokseva ylläpito järjestetään. Asukkailta ja osakkailta voidaan tarvita enemmän huolenpitoa asioissa, jotka muissa taloyhtiöissä hoitaisi kiinteistönhuolto. Usein esimerkiksi nurmikonleikkuu ja lumenluonti hoidetaan asukkaiden voimin.

Isännöinti Kiinteistönhuolto
taloyhtiön hallinnolliset asiat, esim. johtaminen ja kokoukset x
taloyhtiön kirjanpito ja varainhoito x
kiinteistön ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen yhteistyössä hallituksen kanssa x
kiinteistönhoitotyön järjestäminen ja ohjaaminen x
juoksevien kunnossapito- ja huoltotöiden konkreettinen toteuttaminen x
kiireelliset viat ja ongelmat, kuten vesivahingot x
kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja hoitotöihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen x
rakennuksen ja piha-alueen huolto- ja korjaustyöt x
erikoislaitehuoltojen järjestäminen x
kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteiden käynnistäminen x x
peruskorjaushankkeen aloittamisesta tiedottaminen x
hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen x
tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat) x
osakeluettelon ylläpito x
taloyhtiön asukasluettelon ylläpito (huom. käytäntö vaihtelee) x x
ovenavauspalvelu x
rappukäytävän ja ovien nimitaulujen päivittäminen x
porrassiivous (jos ei ole erillistä siivousyritystä) x
taloyhtiösaunan ja/tai -pesulan hoito (jos ei ole erillistä siivousyritystä) x
lämpöpatterien säätäminen ja huoltaminen x
WC-laitteiden ja vesihanojen huolto x