Paras tapa edetä tupakointikiellon kanssa on koittaa sopia asiasta yhteisten pelisääntöjen avulla.

Taloyhtiöt voivat kieltää tupakoinnin useammalla tavalla. Järeintä kieltoa taloyhtiön on haettava kunnalta. Viranomaisen määräämä tupakointikielto on viimeinen keino kitkeä tupakoinnista aiheutuvia haittoja. Helpoin tapa on yrittää päästä sopuun yhteisistä pelisäännöistä.

Tupakointi on tupakkalaissa kielletty taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä tiloissa. Nykyisen tupakkalain myötä taloyhtiöiden on mahdollista hakea tupakointikieltoa kunnan terveysviranomaisilta myös huoneistojen parvekkeille ja sisätiloihin. Kieltoa viranomaiselta hakee aina taloyhtiö, ei yksittäinen asukas. On myös hyvä muistaa, että tupakointikiellon hakeminen maksaa taloyhtiölle.

Tupakointikieltoja on erilaisia

Koko taloyhtiötä ja sen asuinhuoneistoja sekä parvekkeita koskeva kielto on laajin, mutta ei ainoa. Vuokranantaja voi kirjata tupakointikiellon vuokrasopimukseen. Taloyhtiön järjestyssäännöillä taas voidaan rajoittaa tupakointia myös yhtiön yhteisissä tiloissa, kuten pihamaalla tai tuuletusparvekkeilla.

Mikäli tupakointikielto halutaan kirjata yhtiöjärjestykseen, pitää kaikkien osakkaiden suostua yhtiöjärjestyksen muutokseen. Tällöin tupakointi voidaan kieltää huoneistojen parvekkeilla, ulkoalueilla ja huoneistoissa.

Myös kunnan terveysviranomainen voi viime kädessä kieltää tupakoinnin huoneistossa, jos siitä aiheutuu esimerkiksi terveydellistä haittaa naapurihuoneistojen asukkaille. Terveysviranomaisen kynnys kiellon määräämiseen on korkealla.

Helpoin tapa on sopia yhteisistä pelisäännöistä

Paras tapa edetä tupakointikiellon kanssa on koittaa sopia asiasta yhteisten pelisääntöjen avulla. Jos tämä ei onnistu, on taloyhtiön johdon tai osakkaan esitettävä asiaa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Asiaa voidaan käsitellä myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jos kymmenesosa asukkaista vaatii sitä.

Seuraavaksi hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen, jossa kysytään kirjallinen näkemys kiellosta niiltä tiloja hallitsevilta osakkailta ja asukkailta, joita kielto koskee. Jos huoneisto on esimerkiksi yhteisomistuksessa tai vuokrattu, tulee kaikkia huoneiston haltijoita kuulla. Kuulemisen jälkeen asiasta voidaan sopia yhteisillä säännöillä, eli tupakoitsijat esimerkiksi sitoutuvat tupakoimaan pihalla merkityillä paikoilla eivätkä omilla parvekkeillaan.

Toinen vaihtoehto on järjestää äänestys, jonka enemmistöpäätöksellä voidaan hakea kieltoa. Hakemus toimitetaan kuntaan, jossa se käsitellään. Tarvittaessa viranomainen täydentää aiemmin tehtyä kuulemista.

Tämän jälkeen viranomainen tekee päätöksen. Päätöksestä voi valittaa, mutta muuten kielto tulee joko voimaan tai jää saamatta. Mikäli päätös johtaa kieltoon, jää kiellon valvonta viranomaisen vastuulle. Kiellon rikkominen voi johtaa uhkasakkoon.

Lisätietoja: https://www.isannointiliitto.fi/isannointiliitto-vaikuttaa/toimintaymparistoon-vaikuttaminen/lainsaadannot-ja-normit/tupakkalaki/usein-kysyttya-tupakkalaista/