Roska-astioita

Kaikki taloyhtiön kulut rahoitetaan yhtiövastikkeilla. Koska koti on yksi elämän suurimmista investoinneista, on hyvä tietää mihin ja miten taloyhtiön tulot käytetään.

Taloyhtiön kulurakenne muodostuu ylläpito-, hoito- ja hallintokuluista. Ylläpitoon lukeutuvat esimerkiksi energiakulut. Hoitokuluihin taas sisältyvät muun muassa ulkoalueiden hoito ja taloyhtiössä tehtävät korjaukset. Hallintokuluja ovat esimerkiksi hallituksen ja isännöinnin palkkiot. Taloyhtiöt maksavat myös kiinteistöveroa, joka muodostaa noin 6 prosenttia taloyhtiön kuluista.

Ylläpitokulut

Kiinteitä kuluja taloyhtiössä ovat lämmitys, sähkö ja vesi. Nämä kolme yhdessä voidaan lukea energiapaketiksi, joka kattaa noin 25 prosenttia taloyhtiön kuluista. Kylminä talvina energiankulutus on suurempaa, jolloin lämmitys vie suuremman prosentin kulurakenteesta. Ylläpitokuluihin asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa itse esimerkiksi lämmityksen säätämisellä pienemmälle. Jos lämmitystä ei voi säätää itse, voi asiasta olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen.

Hoitokulut

Yhtiön iästä ja kunnosta riippuen huolto- ja korjauskulut voivat vaihdella taloyhtiöiden välillä. Keskimäärin korjaukset vievät kuitenkin vuosittain noin 36 prosenttia taloyhtiön kuluista. Tarvittavia korjauksia ei kannata lykätä loputtomiin, vaan ne kannattaa tehdä ajallaan, jolloin taloyhtiön kunto ja arvo säilyvät.

Myös kiinteistön muut hoitokulut muodostavat oman osuutensa kulurakenteesta. Hoitotoimiin kuuluvat muun muassa jätehuolto, kiinteistön siivous ja ulkoalueiden hoito, joiden kulut ovat vuosittain noin 23 prosenttia.

Hallintokulut

Taloyhtiöstä pitää huolta taloyhtiön hallitus, isännöintiyritys ja huoltoyhtiö. Taloyhtiöiden hallintokulut ovat usein 10 prosentin luokkaa. Hallintokulut muodostuvat henkilöstökuluista sekä hallituksen ja isännöintiyrityksen palkkioista.

Taloyhtiön kulut muodostuvat seuraavista tekijöistä:

 • korjaukset
 • lämmitys
 • käyttö- ja huoltokulut
 • hallinto
 • muut hoitokulut
 • vesi ja jätevesi
 • kiinteistövero
 • jätehuolto
 • siivous
 • sähkö
 • ulkoalueiden hoito
 • henkilöstökulut

Lähde: Tilastokeskus